Varför ett anonymt forum?

- En känd debattör kanske upplevs som en auktoritet och kan kväva åsikter som skulle vara väl så värdefulla om de blev uttalade.

- En ”expert” kan tyvärr drabbas av tunnelseende. Kunskapen är nog djup men inom ett mycket begränsat område. Det hindrar att frågan ses från andra synvinklar och med andra ingångsvärden.

- Som anonym kan du uttrycka din åsikt om det som avhandlas under respektive tråd utan sammanblandning med dina åsikter i andra frågor. Det är viktigt att alla ges denna möjlighet.

- De goda idéerna/åsikterna finns inte nödvändigtvis bland de som anser sig vara ”kunniga”. En fastighets förvaltning spänner över ett brett fält. Som boende finns det ännu mer att ha åsikter om.